PODCAST

ENERGETYCZNE ROZMOWY


Projekt zapoczątkowany przez SKN Energetyki w 2023r. stworzony w celu dalszego spełnienia wizji naszej organizacji, jaką jest dotarcie do jak najszerszej grupy odbiorców z wiedzą z dziedziny energetyki - organizujemy i uczęszczamy na konferencję, bierzemy udział w audycjach radiowych, a teraz przyszedł czas na dzielenie się wiedzą w formie regularnie nagrywanych podcastów!

Energetyczne rozmowy będą poruszać wszelakie tematy związane z sektorem energetycznym - od aspektów politycznych, środowiskowych, społecznych, prawnych, na technicznych kończąc. 

Ko0rdynatorem "Energetycznych Rozmów" jest Paweł Białas - był on również prowadzącym pierwszego sezonu podcastu; gospodarzem drugiego sezonu, który swoją premierę miał 09.01.2024 r. jest Kacper Jabłoński; logo "Energetycznych Rozmów" zaprojektowane zostało przez Pawła Staszewskiego. 

DRUGI SEZON: 
Rozpoczynamy drugi sezon Energetycznych Rozmów! Inagurujemy go nowym cyklem rozmów - Spotkaniami z Nauką. Gościć w nim będą przedstawiciele świata nauki - na początku będą to naukowcy ze Szkoły Głównej Handlowej, ale w przyszłości zamierzamy rozszerzyć program i kierować zaproszenia do ekspertów z innych instytucji. Nowy format przeplatać się będzie z dotychczasowym, który polegał na spotkaniach z członkami SKNE.

ODCINEK 8 - 27.02.2024 r. 
Wojna Energetyczna

W sobotę, 24 lutego minęły 2 lata od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Z tego powodu zapraszamy na specjalny odcinek Energetycznych Rozmów, w którym podkreślamy odmienne wymiary konfliktu niż militarne, które wskazują między innymi na globalny charakter wojny. Wojny, która zmieniła postrzeganie bezpieczeństwa w całej Europie, między innymi bezpieczeństwa energetycznego. Ze względu na ogromny udział Federacji Rosyjskiej w dostawach surowców energetycznych w minionych latach, gospodarki europejskie były uzależnione od wschodniego sąsiada. O istotności niezależności energetycznej przekonaliśmy się wyjątkowo dotkliwie 24 lutego 2022 roku, kiedy szalone wzrosty cen paliw z predykcji okazały się stanem faktycznym a rosnące liczby na rachunkach za energię mroziły krew w żyłach niczym oblicze Wladimira Putina. Nasz specjalny gość - Julia Metalnikova, Przewodnicząca SKN Odbudowy Ukrainy SGH podsumowuje ponad 2 lata konfliktu, opowiada o nastrojach społecznych w Ukrainie i dyskutuje o tym, czy Ukraińcy staną się konkurentami, czy partnerami gospodarczymi Polski w nadchodzących latach.


ODCINEK 7 - 20.02.2024 r. 
Klimatyczno - energetyczne Mechanizmy Unijne - Spotkanie z Nauką 

Unia Europejska zdecydowała się 6 lutego na kolejny ambitny cel polityki energetyczno-klimatycznej. Jest nim ograniczenie emisji netto gazów cieplarnianych w UE o 90% do 2040 r. Kolejny etap obniżenia emisji został ustanowiony wyjątkowo wysoko, natomiast najpierw musimy zbliżyć się do obniżenia emisji gazów cieplarnianych o 55% w porównaniu z poziomami z 1990 r. Jakie mechanizmy unijne przybliżają nas do wykonania tych celów? W październiku zeszłego roku wprowadzono pierwszy etap mechanizmu CBAM. Pełne wdrożenie CBAM ma nastąpić w 2026 roku, ale obecnie nakłada on obowiązek kwartalnego raportowania danych dotyczących emisji gazów cieplarnianych ustalonych produktów. Kolejne mechanizmy będą się pojawiały a dotychczasowe znacznie rozszerzały swój zakres o kolejne sektory. Gość Kacpra Jabłońskiego - dr Anna Wójtowicz ze Szkoły Głównej Handlowej, sekretarz Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej wymienia szereg narzędzi polityki klimatycznej i tłumaczy ich działanie na rzecz realizacji ustanowionych celów. Czy CBAM ochroni nasze towary, czy im zaszkodzi?Czy Społeczny Fundusz Klimatyczny ochroni nas przed rosnącymi kosztami transformacji? Czy ograniczenia emisji metanu zmuszą Polskę do zamknięcia kopalni? W jakiej formie i od kiedy wejdą nowe przepisy? 

ODCINEK 6 - 13.02.2024 r. 
Wyzwania pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce

17 stycznia Wojewoda Pomorski poinformowała, że rozważa, czy decyzja środowiskowa dla lokalizacji Lubiatowo-Kopalino została wydana słusznie. W związku z jej publicznym wystąpieniem rozpętała się burza medialna dotycząca zmiany lokalizacji elektrowni jądrowej. Zwolennicy atomu rozgłaszają, że zmiana lokalizacji to kolejne opóźnienia i katastrofa dla polskiej energetyki. Lokalizacja to tylko kropla w morzu wyzwań, przed którymi stoi polski projekt jądrowy. Brak umów wykonawczych, dostawców technologii, planu biznesowego i kolejnych decyzji administracyjnych stoją w kolejce spraw do rozwiązania. Jednocześnie zainteresowanie wzbudzają aspekty związane z późniejszą budową oraz w końcu z eksploatacją elektrowni. Kiedy pojawi się "Atom" w Polsce i na jakich zasadach? Odpowiedzi na pojawiające się pytania wokół powyższych kwestii szukamy u naszego eksperta do spraw atomowych z SKN Energetyki - Dawida Dymka, który swoją wiedzę i doświadczenie zdobywa pracując w Polskich Elektrowniach Jądrowych.


ODCINEK 5. - 06.02.2024 r. 
Finansowanie energetyki jądrowej - Spotkanie z Nauką

Pierwsza elektrownia atomowa niesie za sobą szereg wyzwań, którym będzie trzeba sprostać. Jednym z nich jest dobór odpowiedniego sposobu finansowania projektu. Pomimo zamieszania związaną ze zmianą lokalizacji atomu nadszedł czas na podejmowanie konkretnych decyzji. Kto dostarczy technologię? Kto zbuduję elektrownię? Ile będzie kosztował projekt? Jak zostanie opłacony? Realizacja projektów budowy elektrowni jądrowej jest wyjątkowo długotrwała i niezwykle kosztowna, przez co obarczona wysokim ryzykiem. Istnieją różne możliwości finansowania energetyki atomowej, które rozważane są również w Polsce przy budowie pierwszej elektrowni jądrowej na Pomorzu. Czy najlepszą opcją są powszechnie akceptowalne kontrakty różnicowe, o których coraz głośniej? A może mamy bardziej rodzime rozwiązania, które warto przemyśleć? W kolejnym odcinku Energetycznych Rozmów gościmy Dr Bożenę Horbaczewską, współautorkę modelu biznesowego projektów wielkoskalowej energetyki jądrowej SaHo. Jej wystąpienie przybliży czynniki wpływające na odpowiedni dobór finansowania, pozwoli na rozeznanie się w rozważanych modelach w Polsce oraz będzie miejscem na ocenę, który z nich powinien zostać zastosowany, aby wytwarzana energia elektryczna była zarówno tania i bezpieczna.

ODCINEK 4. - 30.01.2024 r. 
Jak prosument wirtualny i zbiorowy zafunkcjonuje w polskich realiach? 

Kim jest prosument wirtualny i zbiorowy? Chociaż w ostatnich latach słowo "prosument" spokojnie mogłoby zostać słowem roku w Polsce, nowe formy prosumpcji są powszechnie nieznane i rzadkie. Tymczasem od 2022 r. Polacy mogą korzystać z nowej instytucji rozliczeń mikro i małych instalacji odnawialnych źródeł energii przez indywidualnych lokatorów w budynkach wielorodzinnych. A już od lipca tego roku pojawi się kolejna opcja rozliczania w postaci prosumenta wirtualnego. Odbiorca końcowy będzie mógł wytwarzać energię z odnawialnego źródła w innym miejscu niż miejsce jej dostarczenia do niego (zużywania). Oznacza to, że osoby, które z różnych przyczyn nie mogły założyć instalacji na swojej posiadłości będą mieć możliwość korzystania z instalacji poza miejscem, w którym zużywają energię. 
Jak produkować energię, którą możemy konsumować na własne potrzeby, zgodnie z wchodzącymi przepisami? Kiedy pojawił się pierwszy prosument zbiorowy w Polsce, oraz kiedy pojawi się pierwszy prosument wirtualny i na jakich zasadach? W rozmowie Kacpra Jabłońskiego z Aleksandrą Korbą, przewodniczącą merytoryki SKNE doszukiwano się odpowiedzi na te nurtujące pytania i opisano przykłady oraz konsekwencje pierwszych tego typu systemów rozliczania w Polsce. 

ODCINEK 3 - 23.01.2024 r. 
Jak tanio wytwarzać energię na swoje potrzeby? - Lokalny wymiar energetyki

W branży energetycznej powszechnie mówi się o trendzie decentralizacji energetyki, czy to nowy kierunek obrany również w Polsce, czy będziemy w stanie lokalnie zarządzać energią i na jakich warunkach? Jak tanio wytwarzać energię na swoje potrzeby i jednocześnie budować wspólnotę? 1 października 2023 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, która wprowadza szereg zmian regulacyjnych dla spółdzielni energetycznych, czy klastrów energii. Nowelizacja może być szansą na przezwyciężenie problemu związanego z odmowami wydania warunków przyłączenia dla odnawialnych jednostek wytwórczych. Dzięki rozmowie Kacpra Jabłońskiego z Dr Grzegorzem Maślochem z SGH, ekspertem w dziedzinie, który uczestniczył niejednokrotnie w procesach tworzenia się wspólnot energetycznych, poznamy wyzwania i korzyści płynące z integracji społeczeństwa energetycznego.

ODCINEK 2. - 16.01.2024 r. 
Jak zakończyła się afera wiatrakowa?

28 listopada wpłynął projekt ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw. Projekt dotyczył zgodnie z uzasadnieniem - zminimalizowania podwyżek wpływu cen energii i gazu dla odbiorców w gospodarstwach domowych, szeroko rozumianych podmiotów użyteczności publicznej. Natomiast pojawiły się w nim inne zapisy dotyczące liberalizacji przepisów w zakresie inwestycji w farmy wiatrowe na lądzie. 

Sposób wprowadzenia ustawy, zapis o minimalnej odległości (300m) od zabudowań i obszarów chronionych oraz domniemane kwestie wywłaszczania, czy uczestnictwa podmiotów lobbingowych w procesie legislacyjnym podgrzały atmosferę w kraju. Dyskusja wokół ustawy urosła do rangi "Afery Wiatrakowej". Chociaż technologia nie zawiniła bezpośrednio nikomu, po raz kolejny została sprowadzona do parteru.

W jakiej ostatecznej formie przegłosowano ustawę, którą podpisał prezydent? Czy turbiny wiatrowe staną na swoje nogi? Jakie konsekwencje niesie za sobą skandal polityczny dla polskiej transformacji energetycznej? Na te wszystkie pytania odpowiedzi szukali Kacper Jabłoński wraz ze swoim gościem - Filipem Augustyniakiem, członkiem SKN Energetyki, który pracuje jako ekspert do spraw energii w Ambasadzie Królestwa Danii. 

ODCINEK 1. - 09.01.2024 r. 
Podsumowanie szczytu klimatycznego COP 28 - Spotkanie z Nauką 

Szczyt klimatyczny COP 28, który odbył się między 30 listopada a 12 grudnia 2023 r. w Dubaju, wywołał w opinii publicznej wyraźny dysonans poznawczy. Był on spowodowany kontrowersyjnymi wypowiedziami, postanowieniami, a może przede wszystkim gospodarzem wydarzenia. Sułtan Ahmed al-Jaber był gospodarzem ostatniej Konferencji stron, której celem jest dokonanie przeglądów realizacji postanowień Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. 
Owymi stronami są przedstawiciele prawie 200 krajów, którzy negocjują i podejmują decyzje, mające na celu przyspieszenie działań na rzecz klimatu, ze szczególnym naciskiem na ograniczenie wzrostu średniej globalnej temperatury. W przemówieniu Sekretarz Wykonawczy ONZ ds. Zmian Klimatu - Simon Stiell podsumował szczyt słowami "Chociaż w Dubaju nie przewróciliśmy karty historii o epoce paliw kopalnych, ten wynik jest początkiem końca". 

O tym, czy rzeczywiście dało się na konferencji odczuć, że jest to początek końca ery paliw kopalnych i czy cały świat jest gotowy na zmiany, rozmawiał Kacper Jabłoński z dr Maciejem Cyglerem ze Szkoły Głównej Handlowej, który jako ekspert Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych aktywnie uczestniczył w zeszłorocznym szczycie. 

PIERWSZY SEZON: 

ODCINEK 1. - 10.10.2023 r. 
Energetyka w kampanii wyborczej - analiza programów partii politycznych 

W pierwszym odcinku Energetycznych Rozmów, Paweł Białas oraz Kacper Jabłoński przeprowadzają analizę programów wyborczych partii politycznych w zakresie energetyki przed wyborami. Przedstawione są postulaty poszczególnych ugrupowań, kwestie, które są dla nich ważne oraz jakie zmiany proponują w dziedzinie energetyki. Programy partii są omawiane zgodnie z kolejnością na listach wyborczych. 

ODCINEK 2. - 17.10.2023r. 
Czy elektryk tylko do miasta? 

W tym odcinku Energetycznych Rozmów tematem przewodnim jest perspektywa posiadania samochodu elektrycznego w aglomeracji. Jakie są zalety i wady takiego rozwiązania? W jakich warunkach się opłaca, a kiedy jednak nie warto decydować się na samochód elektryczny? Czy rodzima infrastruktura i mix energetyczny są gotowe na tą rewolucję motoryzacyjną? W rozmowie wzięli udział członkowie SKN Energetyki - Paweł Białas, Paweł Pikoń i Sabina Roksolana-Sinkiewicz. 

ODCINEK 3. - 24.10.2023r. 
Wodorowe innowacje w transporcie - przyszłość czy teraźniejszość? 

W tym odcinku poruszamy temat wykorzystania wodoru jako alternatywnego źródła energii w transporcie. Jakie korzyści i zagrożenia niesie ze sobą wykorzystanie wodoru w transporcie? Przyjrzymy się również, jakie kraje i firmy już teraz inwestują w wodorowe technologie i jakie są perspektywy rozwoju tej gałęzi przemysłu. W rozmowie Pawła Białasa oraz Mateusza Pawlika poruszamy wiele interesujących tematów, które pozwolą nam lepiej zrozumieć, jak wodorowe innowacje wpłyną na przyszłość transportu

ODCINEK 4. - 31.10.2023r. 
Bunt w Afryce - jak przewroty polityczne wpływają na rynek surowców energetycznych?

W Afryce w 2023 roku doszło do dwóch zamachów stanu. W Nigrze junta wojskowa przejęła władzę, mając prorosyjskie poglądy i dążąc do uniezależnienia się od Francji. W Gabonie przewrót miał miejsce po kontrowersyjnych wyborach, które wojsko uznało za sfałszowane. W obu przypadkach francuskie wpływy w regionie maleją, co może mieć dalekosiężne konsekwencje dla geopolityki regionu. Jakie konsekwencje czekają Francję oraz Unię Europejską w związku z malejącymi wpływami w Afryce i utratą kontroli nad surowcami energetycznymi, takimi jak ropa naftowa i uran? Rozmawiają Paweł Białas i Michał Forycki.

ODCINEK 5. - 07.11.2023r.
Rynek energii - problemy, rozwiązania i perspektywy

W odcinku podcastu pt. "Rynek energii w Polsce - problemy, rozwiązania i perspektywy" członkowie SKN Energetyki - Paweł Białas oraz Jan Waga - omawiają aktualną sytuację na rynku energii w Polsce. W rozmowie przybliżają funkcjonowanie rynku energii, omawiają jego problemy oraz przedstawiają rozwiązania, które mogą pomóc w rozwoju rynku energii w Polsce, takie jak digitalizacja i zwiększenie znaczenia analizy rynku energii. W odcinku poruszane są również perspektywy rozwoju rynku energii w Polsce oraz trendy, które będą miały wpływ na jego przyszłość.

ODCINEK 6. - 14.11.2023r.
Suwerenność energetyczna w polityce europejskiej i krajowej 

W tym odcinka podcastu "Energetyczne Rozmowy" Julia Ćwiek oraz Paweł Białas rozmawiają o suwerenności energetycznej i jej znaczeniu w polityce krajowej oraz europejskiej. Poruszane są tematy bezpieczeństwa dostaw węglowodorów, roli odnawialnych żródeł energii czy warunków osiągnięcia suwerenności energetycznej.

ODCINEK 7. - 21.11.2023r. 
Czy prawodawstwo unijne nadąża za transformacją energetyczną? 

W kolejnym odcinku Energetycznych Rozmów, Paweł Białas oraz Mariusz Pająk próbują odpowiedzieć na pytania: 
- Czy prawodawstwo unijne nadąża za transformacją energetyczną?
- Jak w ostatnich latach wyglądało prawodawstwo unijne w kontekście energetyki i w którym kierunku się ono rozwija? 
- Na ile prawo unijne oraz krajowe radzi sobie z kryzysem energetycznym? 
- Jakie są propozycje i perspektywy interwencji Unii Europejskiej na rynku energii? 

ODCINEK 8  - 28.11.2023r. 
Morskie farmy wiatrowe - przyszłość polskiej energetyki

Kolejny odcinek Energetycznych Rozmów dotyczy tematu o którym w najbliższych czasach może być głośno, czyli tematu morskich farm wiatrowych. Paweł Białas oraz Maciek Parmee rozmawiają na czym polega morska energetyka wiatrowa i jak różni się od tej lądowej, o przyszłości tej technologii w Polsce, ale również o tym jak wygląda rynek europejski oraz globalny. 

ODCINEK 9 - 05.12.2023r. 
Paliwa syntetyczne czy elektryki? Co nas czeka po 2035 roku? 

W tym odcinku członkowie SKNu Energetyki - Paweł Białas oraz Gabriel Świetlik omawiają przyszłość nowoczesnych technologii energetycznych stosowanych w transporcie, w tym e-paliw, paliw syntetycznych i pojazdów elektrycznych, oraz ich potencjalny wpływ na sektor energetyczny oraz transport po 2035 roku. 

ODCINEK 10 - 12.12.2023r. 
Cyfryzacja w energetyce

Przedostatni przedświąteczny odcinek Energetycznych Rozmów stoi pod znakiem cyfryzacji w energetyce. Digitalizacja jest kluczowym elementem adaptacji sektora energetycznego do zmian klimatycznych i postępu technologicznego. Jednym z głównych jej celów jest radzenie sobie z wyzwaniami związanymi z dekarbonizacją oraz rosnącą rolą odnawialnych źródeł energii. Rozmawiają Paweł Białas oraz Filip Czeredys. 

ODCINEK 11 - 19.12.2023r. 
12 wyzwań polskiej transformacji energetycznej 

Przedświąteczny, a zarazem ostatni odcinek pierwszego sezonu Energetycznych Rozmów koncentruje się na podsumowaniu 12 wyzwań polskiej transformacji energetycznej, w rozmowie Pawła Białasa oraz Bartosza Sobika - członka SKNu Energetyki oraz doktoranta SGH. Podsumowujemy tematy m.in. węgla, gazu, problemu missing capacity, odnawialnych źródeł energii, ekonomii oraz emisyjności. 
Copyright (c)2020, All Rights Reserved.