Edycja 2022/2023

Energy Week 2023 

Tegoroczna IX edycja została poświęcona zagadnieniom polityki, gospodarki, transformacji energetycznej, dekarbonizacji energetyki konwencjonalnej oraz miała na celu przedstawienie najważniejszych wyzwań, inwestycji oraz strategii rozwoju w sektorze energetycznym. Odbyła się w dniach 15 - 19 maja 2023 r. w Szkole Głównej Handlowej, w formie hybrydowej. Postawiliśmy na wielokanałową komunikację aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców. Organizowane przez nas prelekcje są obecnie dostępne w formie stream’a na naszej stronie skne.pl oraz na naszym Facebooku.
Projekt rozpoczął się dniem promocyjnym na Auli Spadochronowej SGH. Zakończony został dniem paneli eksperckich oraz poczęstunkiem dla gości naszej konferencji.

Konferencja składała się z:
 • Dnia promocyjnego na Auli Spadochronowej SGH 

 • 3 dni merytorycznych zatytułowanych:
 1. „Transformacja i gospodarka energetyczna Polski” 
 2. „Dekarbonizacja energetyki konwencjonalnej” 
 3. „Kluczowe inwestycje energetyczne Polski”

 • Dnia paneli dyskusyjnych podsumowujących konferencję 

Panele i prelekcje 

Poniżej znajdują się linki do transmitowanych na żywo paneli i prelekcji Energy Weeka 2023

15 maja - Dzień Promocyjny 


16 maja - Transformacja i gospodarka energetyczna Polski


17 maja - Dekarbonizacja energetyki konwencjonalnej


18 maja - Kluczowe inwestycje energetyczne Polski

  • Panel "Droga do zrównoważonego transportu” z udziałem dr. inż. Piotra Piórkowskiego (PW), Tomasza Zakrzewskiego (Lexus), dr. inż. Jacka Konopa (Pesa Bydgoszcz), Anna Brzezicka-Rybicka (Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce) moderowany przez Michała Wolańskiego (SGH) 

19 maja - Podsumowanie konferencji 

Dzień promocyjny na Auli 
Spadochronowej SGH 

Panel studencki

Inauguracja konferencji z udziałem JM Rektora SGH i opiekun SKNE

Zakończenie Energy Weeka

Copyright (c)2020, All Rights Reserved.