Edycja 2020/2021

Future Energy Summit 2021

Przy organizacji Future Energy Summit 2021 największe wyzwanie stanowiła sytuacja epidemiologiczna, która po raz kolejny wymusiła przeniesienie projektu w całości do Internetu. Tym razem dla uczestników przygotowany został cały zestaw atrakcji mających wyróżnić wydarzenie spośród pozostałych. Cały plan projektu został opracowany w taki sposób, żeby przez 5 dni jego trwania nie było miejsca na nudę. Celem pobocznym naszej podróży kosmicznej (która była głównym motywem przedsięwzięcia) było utrzymanie wysokiego tempa w taki sposób, żeby nie było miejsca na zaczerpnięcie oddechu. W ten sposób wydarzenie podzieliło się na 3 mniejsze segmenty; Dni tematyczne - każdy z nich skupiał się wokół innego źródła energii niekonwencjonalnej w Polsce, a kolejne prelekcje miały wzrastający poziom trudności, FES Career Day - warsztaty organizowane wraz z partnerami wydarzenia, Cykl Debat Oksfordzkich - we współpracy z pozostałymi kołami naukowymi z całej Polski o profilu zbliżonym do naszego. Ciężka praca i zaangażowanie zespołu projektowego pozwoliło osiągnąć ponad pół tysiąca uczestników projektu! Poniżej skrót całego wydarzenia dostępnego TUTAJ

Plakat promujący wydarzenie
22 marca 2021
Wydarzenie otworzył cykl prelekcji dotyczących energetyki słonecznej. Z powodów niestety powszechnie znanych w ramach wydarzenia odbyły się tylko dwa spotkania, jednak nie można powiedzieć, że któryś z istotnych elementów został pominięty. Choć trwał zimny marzec dzięki pierwszemu dniu Future Energy Summit choć na moment dla uczestników wzeszło słońce.
1) dr Grzegorz Maśloch- ekspert ds. gospodarki przestrzennej i realizowania inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii na poziomie lokalnym i prelekcja pt.: „Podstawy energetyki słonecznej” (anulowano)
2) prof. dr hab. inż. Dorota Chwieduk z Politechniki Warszawskiej- Wicedyrektor Instytutu Techniki Cieplnej; Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej i prelekcja pt.: „Nowoczesne technologie w sektorze energetyki słonecznej”
3) Kamil Sankowski - Członek Zarządu ds. Sprzedaży i współzałożyciel Edison Energia S.A. i prelekcja pt.: „Koncepcja budynków plus energetycznych”
23 marca 2021
W kolejnym dniu przerabiane źródło energii znacznie bardziej wpisało się w aurę panującą za oknem. Energetyka wiatrowa, bo o niej mowa, pomimo licznych regulacji wcale nie jest tematem odpuszczonym i to właśnie tej tezy bronili Prelegenci drugiego dnia prelekcji.
1) Paweł Wróbel - ekspert ds. regulacji UE i prelekcja połączona z panelem dyskusyjnym pt.: „Polityka energetyczna Unii Europejskiej w perspektywie Europejskiego Zielonego Ładu”
2) Piotr Bojek- analityk w Międzynarodowej Agencji Energetycznej i prelekcja pt: „Globalne trendy w rozwoju OZE i przyszłość energetyki wiatrowej”
3) Piotr Czopek - dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej i prelekcja pt: „Obszar funkcjonalności, sfera polityczna i prawna energetyki wiatrowej”

We wtorek ogłoszone zostały także dwa konkursy, w ramach których uczestnicy mieli okazję wygrać bilety do kina oraz vouchery na pizzę. 
24 marca 2021
Na koniec cyklu prelekcji przygotowano dla uczestników prawdziwe atomowe uderzenie w postaci 3 spotkań o tematyce energetyki jądrowej. W końcu wg wielu opracowań to właśnie atom jest ostateczną odpowiedzią na emisyjną gospodarkę nad Wisłą. Same panele przyciągnęły więc sporo chętnych. 
1) Paweł Gajda - przedstawiciel portalu nuclear.pl i prelekcja połączona z sesją Q&A pt.: „Podstawy energetyki jądrowej” 
2) dr inż. Andrzej Strupczewski- profesor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i prelekcja pt: „Awarie i katastrofy, gospodarka odpadami i nowoczesne technologie w energetyce jądrowej” 
3) Jakub Wiech - zastępca redaktora naczelnego portalu Energetyka24.pl i prelekcja pt: „Polityka Polski względem energetyki jądrowej” 
25 marca 2021
FES Career Day, nowość w ramach naszych projektów miał na celu dwojakie podejście do rynku pracy. Pierwsza część dnia składała się ze spotkań z partnerami projektu: przedstawieniem profilu działalności firmy oraz obszaru ich zainteresowań w ramach realizacji różnych projektów. Po spotkaniach uczestnicy po uprzednim zapisaniu się mieli okazję wziąć udział w dwóch warsztatach.
1) Karolina Dziubanii i Maciej Janowski- konsultanci EY przeprowadzili warsztat: „Transformacja energetyczna Polski- rewolucja czy ewolucja?” 
2) Robert Końpa- przedstawiciel Edison Energia w warsztacie pt.: „Praca projektanta PV z wykorzystaniem narzędzi programu PV SQL”
26 marca 2021
Wielki Finał FES zwieńczony został pojedynkiem debat oksfordzkich przy współudziale energetycznych kół naukowych z całej Polski. W skład sędziowski weszli alumni naszej organizacji zaś debatowały reprezentacje z: Koła Naukowego Energetyków Politechniki Warszawskiej, SKNu Prawa Energetycznego „on off” oraz Koła Naukowego Fenec Całość zapisu Turnieju Debat wraz z ogłoszeniem zwycięzców TUTAJ.
Cytując klasyka: „wspaniały to był projekt, nie zapomnimy go nigdy”. Wszystkim zaangażowanym bardzo dziękujemy i zapraszamy za rok!
-Team FES 2k21 
Bez nich wydarzenie by się nie odbyło!

Team merytoryki: Filip Czeredys, Julia TatajFryderyk Karp, Krzysztof Kwiatkowski, Michał Grzywacz
Team promocji: Paulina Grądzik, Kacper Zawartko, Michał Marcińczyk, Sebastian Kanatek
Team kontaktowania partnerów i zadań specjalnych: Sabina Sinkiewicz, Michał Romanowski, Wojciech Liszka, Arkadiusz Bujak
Team Logistyki: Marek Borkowski
Organizacja Debat: Jeremi Arsłanowow

Olimpia Borowa
Koordynatorka Future Energy Summit 2020/2021
kontakt: futureenergysummit2021@gmail.com
Partnerzy Wydarzenia
Patronatem strategicznym wydarzenie objęli
Patronaty medialne
Patronaty honorowe
Współpraca barterowa
Copyright (c)2020, All Rights Reserved.