Raport Energy Week 2023

"Wyzwania kształtujące przyszłość zrównoważonej energetyki w Polsce" - Raport z konferencji Energy Week 2023


Jest to nasza najnowsza publikacja, która swoją premierę miała na XXXII Forum Ekonomicznym w Karpaczu
Tworząc nasze majowe wydarzenie, Energy Week 2023, nie chcieliśmy by cenne informacje i opinie przedstawione przez zaproszonych prelegentów przepadły - stąd raport, w którym zostały one zawarte w formie artykułów i analiz. Zostały w nim zidentyfikowane i opisane najważniejsze na ten moment problemy i wyzwania sektora energetycznego, poddane analizie, a następnie zaproponowano w stosunku do nich propozycje potencjalnych kierunków działań. Mamy nadzieję, iż ta praca spowoduje wzrost znaczenia konsultacji społecznych w doborze strategii w polskim sektorze energetycznym oraz przyrost zainteresowania przedstawionymi zagadnieniami. 

Raport, w całości napisany przez członków SKNE, utworzony został pod redakcją Kacpra Jabłońskiego, koordynatora Energy Weeka 2023. Poza prezentacją raportu na Forum Ekonomicznym, poprowadził on tam również panel pt.: "Identyfikacja wyzwań i optymalne kierunki rozwoju polskiej energetyki w dobie transformacji energetycznej" we wtorek, 05 września o godz. 23:00 w Strefie Młodych SGH. 

Klikając w poniższą grafikę możecie uzyskać dostęp do Raportu, do którego przeczytania serdecznie Was zapraszamy! A więcej informacji o naszej obecności na Forum Ekonomicznym znajdziecie tutaj

Recenzja naszej publikacji - cytaty:

Prof. dr hab. inż. Mohamed Alwaeli (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej)

To ciekawy materiał poszerzający wiedzę na temat aktualnych wyzwań stojących przed sektorem energetycznym w Polsce.

 Niniejsze opracowanie przyczyni się do zwiększenia zainteresowania prezentowanej problematyki i wzmocnienia roli konsultacji społecznych w wyborze strategii działania w polskiej energetyce. 

 Opracowanie zajmuje się ważnym i aktualnym tematem naukowym, obszernie i jasno przedstawia problemy związane z sektorem energetycznym w Polsce oraz wskazuje kierunki ich rozwiązania.

 Opracowanie jest świadectwem dojrzałości i zaangażowania studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w prace związane z problematyką transformacji rynku energetycznego w Polsce.

dr hab. Urszula Motowidlak, prof. UŁ Łódź (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego)

Znaczenie i aktualność poruszanej w niej tematyki, szczególnie w obecnej sytuacji związanej z działaniami na rzecz ochrony klimatu i procesu związanego z transformacją energetyczną, można uznać za bezdyskusyjne.

Takie spojrzenie na podjętą tematykę i obszar naukowy, uchwycenie tak wielu wątków, wskazanie czynników oraz skutków, w tym niezbędnej do osiągnięcie zielonego ładu transformacji energetycznej, sprawia iż opracowanie jest wyjątkowo cenne, przepełnione dużą dawką wiedzy oraz charakteryzuje się wysokim poziomem merytorycznym.
Copyright (c)2020, All Rights Reserved.