Poznać Zieloną Energię

PZE jest wydarzeniem zapoczątkowanym przez SKNE w 2022 r. w odpowiedzi na zwiększającą się rolę odnawialnych źródeł w światowej gospodarce energetycznej. 
Formuła projektu polega na cyklu otwartych spotkań Koła, podczas których zaproszeni przez nas eksperci przekazują wiedzę o zielonej energetyce w sposób prosty i zrozumiały dla każdego. Podczas wydarzenia można nie tylko poznać czy utrwalić najważniejsze informacje dotyczące OZE, ale również dowiedzieć się o różnych innowacjach i nowych ideach w tej dziedzinie. 
Do tej pory odbyły się dwie edycje wydarzenia (szczegółowe informacje o nich można znaleźć klikając w poniższe linki), a trzecia będzie miała miejsce już wiosną 2024 r.! 

I edycja - 2022 r. 
II edycja - 2023 r. 

Copyright (c)2020, All Rights Reserved.