Energy WeekEnergy Week

Polska wstąpiła w kluczową fazę dostosowania swojej gospodarki do wyzwania jakim jest transformacja energetyczna oraz klimatyczna. Sektor energetyki jest jednym z głównych zagadnień powtarzających się w koncepcji Europejskiego Zielonego Ładu oraz strategiach rozwoju państw europejskich w najbliższych dekadach. Obecna sytuacja polskiego sektora energetyki wymaga wielu wnikliwie skonsultowanych działań, które pozwolą na osiągnięcie celów klimatycznych postawionych przez Unię Europejską oraz wzmocnienie konkurencyjności polskiej gospodarki.

 Z tego powodu, jako przedstawiciele młodego pokolenia oraz studenci najlepszych uczelni w Polsce chcemy zainicjować debatę nad przyszłością polskiego sektora energetyki i zwrócić uwagę społeczeństwa na istotę zmian związanych z transformacją energetyczną oraz klimatyczną. To nasze pokolenie będzie żyło w świecie, który zostanie oparty na fundamentach tworzonych obecnie, dlatego chcemy zaangażować się w tę dyskusję i mieć realny wpływ na naszą przyszłość. 

Drogą do wypełnienia tego celu są nasze projekty, wśród których najważniejszy jest właśnie ENERGY WEEK – konferencja naukowa poświęcona zagadnieniom szeroko rozumianego sektora energetycznego, która stwarza szansę na:
 • Poszerzanie i propagowanie wiedzy z zakresu energetyki wśród społeczeństwa, szczególnie młodego pokolenia;
 • Promowanie odpowiedzialnych postaw wśród obywateli jako odbiorców energii;
 • Informowanie społeczeństwa o obecnej sytuacji gospodarczej oraz prezentacja możliwych konsekwencji zaniedbania rozwoju energetyki;
 • Przedstawianie aktualnych trendów. Energetyka jest jednym z najbardziej rozwojowych segmentów zrównoważonego rozwoju. Chcemy aby nowinki energetyczne były dostępne dla szerokiej grupy odbiorców. 

Edycja 2020/2021
Edycja 2021/2022
Edycja 2022/2023
Edycja 2023/2024

Dzień Promocyjny

Na Auli Spadochronowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Dzień Promocyjny

Na Auli Spadochronowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Inauguracja projektu z udziałem JM Rektora

Panel

Panel studencki z udziałem reprezentacji innych kół naukowych
Copyright (c)2020, All Rights Reserved.