Kadencja 2019/2020

Przewodniczący: Bartłomiej Smulski

Bartek jest studentem II stopnia w Szkole Głównej Handlowej  – kierunek: Zarządzanie Projektami. Interesuje się energetyką odnawialną oraz analizami rynku. W kole jest już od 3 lat. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywa w Instytucie Jagiellońskim jako analityk.

V-ce przewodniczący ds. promocji koła: Jakub Kutyła

Kuba jest studentem II stopnia w Szkole Głównej Handlowej – kierunek: Ekonomiczna Analiza Prawa oraz studentem II stopnia na Politechnice Warszawskiej – kierunek: Elektroenergetyka. Interesuje się rozwojem elektromobilności oraz energetyki odnawialnej w Polsce, zwłaszcza MFW. Swoją przygodę z SKN Energetyki zaczął w 2018 roku.