Wyjazd do KSOP

Wycieczka w ramach Dni Otwartych KSOP w Różanie

11 i 12 września odbyły się Dni Otwarte Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych w Różanie. W ramach tej jednodniowej wyczieczki nadarzyła się okazja do zobaczenia jak składowane i przechowywane są odpady promieniotwórcze w Polsce oraz jak funkcjonuje całe składowisko. Wyjazd zakończył się wizytą w "Wenecji Mazowsza", Pułtusku.

https://zuop.pl/aktualnosci/234-relacja-z-dni-otwartych-ksop-w-rozanie-11-i-12-wrzesnia-2021
Copyright (c)2020, All Rights Reserved.