Borowa: Wielka Brytania coraz bliżej przetworzenia plastiku na wodór

Borowa: Wielka Brytania coraz bliżej przetworzenia plastiku na wodór


Obecny poziom wytwarzania odpadów z tworzyw sztucznych wynosi około 1,3 miliarda ton rocznie i zakłada się, że do 2025 roku ta ilość wzrośnie do 2,2 miliarda ton. Wiąże się to ze wzrostem współczynnika wytwarzania odpadów na mieszkańca z 1,2 do 1,42 kg na osobę dziennie. Światowe roczne zużycie plastiku, które w latach 50. XX wieku osiągało 5 mln ton/rok , sięga dziś 100 mln ton. Wielkość tych liczb jest przerażająca, dlatego opracowywane są nowe technologie, mające na celu wykorzystanie nienadających się do recyklingu odpadów plastikowych do wytworzenia z nich wodoru, a następnie także energii. W ostatnim czasie zakończona została faza FEED (The Front End Engineering Design) w pierwszym w Wielkiej Brytanii zakładzie przetwarzania odpadów plastikowych na wodór o jakości paliwa drogowego.

Lokalizacja zakładu i firmy uczestniczące w projekcie 
Obiekt jest planowany na terenie Protos w okolicy Ellesmere Port w hrabstwie Cheshire. Obszar ten zajmuje powierzchnię około 54 hektarów, a jego operatorem jest firma Peel Enviromental - lider w opracowywaniu nowej infrastruktury dla sektorów odpadów, minerałów i technologii środowiskowych w całej Wielkiej Brytanii. Projekt zakładu przetwarzania tworzyw sztucznych na wodór jest realizowany przez Waste2Tricity (dewelopera i operatora w sektorze energii z odpadów) we współpracy z firmą PowerHouse Energy Group, która opracowała technologię DMG. Technologia DMG (Distributed Modular Generation) wykorzystuje komorę konwersji termicznej, w której odpady podgrzewane są do temperatury przekraczającej 850 stopni Celsjusza. Z podgrzanego plastiku powstaje gaz syntezowy bogaty w energię, a w jego skład wchodzą: metan, tlenek węgla i wodór. Następnie z mieszaniny oddziela się wodór, a pozostałe elementy poddaje się oczyszczeniu i spaleniu. Powstaje energia cieplna i elektryczna, którą można wykorzystać. Komora konwersji termicznej ma zapewnić przetworzenie 35 ton odpadów i wytworzenie do 2 ton wodoru dziennie.
Postępy w realizacji projektu i dalsze plany rozwoju
Podczas lockdownu związanego z pandemią firma Peel Environmental zakończyła ocenę wszystkich aspektów projektowych i inżynieryjnych proponowanego obiektu. Oszacowane zostały również całkowite koszty projektu – wycenione na 20 milionów funtów. Ponadto projektowany zakład na terenie Portos otrzymał jednogłośną zgodę na planowanie od Rady Cheshire West and Chester. Rozpoczęcie budowy pierwszego zakładu przetwarzającego tworzywa sztuczne na wodór jest zaplanowane na jesień 2020 roku, a jego uruchomienie na 2021 rok. Dodatkowo w ubiegłym roku ogłoszono, że firma Peel Environmental podpisała umowę z Waste2Tricity i PowerHouse Energy Group o współpracy dotyczącej wybudowania łącznie 11 takich obiektów w Wielkiej Brytanii, co stanowi inwestycję o wartości 130 milionów funtów. Dodatkowo, jeżeli zakład spełni założone oczekiwania, to takich obiektów będzie przybywać. Zakład przetwarzania odpadów plastikowych na wodór ma być częścią planowanego parku plastikowego (Plastic Park) w Protos, którego celem będzie nadanie nowego wymiaru odpadom z tworzyw sztucznych. Park ten jest planowany jako jeden z wielu w Wielkiej Brytanii, które stworzą kompleksowe rozwiązanie dla 4,9 miliona ton odpadów plastikowych wytwarzanych w Wielkiej Brytanii każdego roku. Może to zapobiec wyrzucaniu ich na wysypiska, lub eksportowaniu do oceanu. Wniosek dotyczący planowania pierwszego Plastic Park w Protos spodziewany jest przed końcem 2020 roku. 
Szanse, nadzieje i oczekiwania 
Na początku celem zakładu będzie zmiana sposobu postępowania z odpadami z tworzyw sztucznych ma szczeblu regionalnym, a w przyszłości takie projekty mają być wdrażane w całym kraju. Można śmiało zaryzykować stwierdzenie, że stworzenie obiektu przetwarzającego odpady plastikowe na wodór może odmienić przyszłość. Powodzenie tego projektu może częściowo rozwiązać problem ciągle rosnącej ilości odpadów z tworzyw sztucznych, które stawiają przetrwanie naszej planety pod znakiem zapytania. Ponadto zakład stanowiłby źródło wodoru i energii elektrycznej, na które zapotrzebowanie wciąż wzrasta. Wykorzystanie wodoru jako czystego paliwa o niskiej cenie do napędzania autobusów, pojazdów ciężarowych czy samochodów osobowych będzie skutkowało zmniejszeniem zanieczyszczenia powietrza i poprawieniem jego jakości. Zaś uzyskana energia elektryczna mogłaby zahamować wykorzystanie paliw kopalnych. Wszystkie te aspekty wiążą się też ze zmniejszeniem emisji CO2.
Olimpia Borowa
Źródła:
(1) https://www.green-news.pl/718-Waste2Tricity-plastik-wodor 
(2) https://300gospodarka.pl/news/brytyjczycy-zamienia-plastikowe-smieci-w-wodor 
(3) https://www.peelenvironmental.co.uk/ 
(4) https://www.waste2tricity.com/home/ 
Copyright (c)2020, All Rights Reserved.